Årsmøte 2020

Årsmøtet er planlagt gjennomføret torsdag 12/2-2020 kl 18:00
Innkalling kommer på epost med henvisning til denne siden

FORELØPIG AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle Jolle og Anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  • Omvendt finansiering av joller
  • Justering av verdi på joller
  • Innkomne forslag:
   – Ingen
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer
 10. Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer
   1. Nestleder
   2. Leder Anleggsgruppe
   3. Leder Kjølbåt
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Regnskapsrapport 2019