Årsmøte 2021

Torsdag 11/2 kl 1800 Lille Maritim – Smitteverntiltak

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle saker
 6. Behandle forslag og saker.
  • Utbedringer fastlandsbrygge
  • Vanskelig medlemssak
  • Innkomne forslag
   – Ingen
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan
  – Endringer navn
 10. Foreta følgende valg:
  1. 3 styremedlemmer
   1. Leder
   2. Leder Sport
   3. Leder Marked
  2. 2 revisorer
  3. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Se sakspresentasjonen her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *