arsmote-1

Årsmøte i Haugesund Seilforening torsdag 8/2-2018 kl 1900

Det blir årsmøte i Haugesund Seilforening torsdag 8/2-2018 kl 1900 i klubbhuset.
Agenda og grunnlagsdokumenter legges ut her fortløpende.

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Jolle og Anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  a) Oppgradering flytebrygge
  b) Medarrangør eller Arrangør for regattaene Askøy Doublehanded og Haugesund Race Weekend
  c) Informasjon om byggeaktivitet i nabolaget
  d) Medlemmers anledning til å ha flere båter i kaianlegget.
  e) Innkomne forslag:
  – Melde foreningen inn i Frihavnsordningen 
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer
 10. Foreta følgende valg:
  a) 4 styremedlemmer (3 stiller til gjenvalg)
  b) 2 revisorer.
  c) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Årsregnskap – Nedlasting

Årsberetning Jollegruppa – Nedlasting

Årsberetning og Presentasjon vedrørende oppgradering av brygge – Nedlasting

Forslag til oppdatering av Havnereglement – Nedlasting

Protokoll fra årsmøtet – Nedlasting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *