arsmote-1

Årsmøte Torsdag 14/2-2019 kl 1800

Agenda

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen og saklisten.
 • Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 • Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Jolle og Anlegg.
 • Behandle forslag og saker.
  • Oppsigelse Seilmagasinet
  • Oppgradering flytebrygge
  • Innkomne forslag: –
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta foreningens budsjett.
 • Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer
 • Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer (Leder og PR stiller til gjenvalg, Jolle er på valg)
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Utfyllende dokumentasjon : Årsmøte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *