All posts by Frank Hendrikse

Årsmøte 23. februar 2017

Styret kaller herved inn til årsmøte på torsdag 23. februar 2017. Sakslisten er:

hs-sakslisten-arsmote-23-02-17

Sted : klubbhuset til Haugesund Seilforening på Lindøy

Tid    : kl 19.00 på torsdag 23. februar 2017

Dokumentene som skal bli presentert på årsmøtet ble lagt ut her på nettet:

HS – regnskap 2016

HS – BUDSJETT 2017 drift   /   HS – BUDSJETT 2017 investering

HS – Handlingsplan 2017 – versjon 1

HS – Organisasjonsplan 2017 – versjon 1  (kun foreningens adressen endret fra Storevikveien 15 til Storevikveien 3).

HS – årsmøte 230217 – strategi  (styret har i 2016 begynt med formulering av strategien for foreningen. Arbeidet er ikke helt ferdig men nåværende status blir presentert til årsmøtet for informasjon og eventuelt innspill).

Norges Idrettsforbund har i slutten av 2015 vedtatt nye lovnorm for idrettslag. Vi er pålagt å endre våre lov i samsvar med den nye lovnorm. Både nye lov for Haugesund Seilforening og en oversikt av endringer finner dere her:

haugesund-seilforening-ny-lov-2017

oversikt-endringer-i-lovnorm-for-idrettslag

Vel møtt!

For styret,
Frank Hendrikse

Foredrag om ‘rigg og seil’

Torsdag 28. april kommer Magne Klann til Haugesund. Magne skal holde foredrag om trimming av seil og rigg. Han har gitt ut den nye boka ‘Seil og rigg’ sammen med Øyvind Bordal.

Foredraget er på klubbhuset på Lindøy og begynner kl 18.00. Foredraget selv er omtrent 1,5 timer, men det er mulighet til spørsmål og diskusjon etterpå.

Målgruppen er vår mer erfaren jolleseilere, kjølbåtseilere og egentlig alle som ønsker å høre mer om trimming av seil.

Vi håper at foredraget er av interesse og regner på stor deltakelse fra våre medlemmer.

 

Dommer I / Arrangør I kurs

Haugesund Seilforening, i samarbeid med 2-Krona klasseklubben, arrangerer et dommer I / arrangør I kurs. Kurset er veldig interessant å få en innblikk / innføring i seiling som idrett. Det er både praktisk hvis en ønsker å seile regatta selv eller for å støtte ungene. Kurset er over 8 onsdager fra kl 18.00 til 19.30 og kursstedet er personalrommet på Rossabø skole (jollegruppen har samtidig inne-trening i gymsalen fra Rossabø skole). Nærmere informasjon om kurset finner dere her: DommerIArrangoerI-Hoest2014.

Kretsmesterskap 2-Krona, Optimist, Zoom8 og Laser Radial + 4.7

KM 2Krona 2013

Haugesund Seilforening organiserer kretsmesterskap jolle seiling i år. Lørdag 13. september starter vi med 2-Krona joller og håper å kunne gjennomfører alle 4 seilaser på samme dag. Helgen etterpå, 20. og 21. september er det tur for Optimist, Zoom8, Laser 4.7 og Laser Radial seilere. Her bruker vi begge dagene for å gjennomføre de nødvendige seilaser for en gyldig kretsmesterskap.

Continue reading Kretsmesterskap 2-Krona, Optimist, Zoom8 og Laser Radial + 4.7