All posts by Markedsgruppen

Årsmøte Torsdag 14/2-2019 kl 1800

Agenda

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen og saklisten.
 • Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 • Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Jolle og Anlegg.
 • Behandle forslag og saker.
  • Oppsigelse Seilmagasinet
  • Oppgradering flytebrygge
  • Innkomne forslag: –
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta foreningens budsjett.
 • Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer
 • Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer (Leder og PR stiller til gjenvalg, Jolle er på valg)
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Utfyllende dokumentasjon : Årsmøte

Vimpel

Vimpel

Tid for å bytte til ny foreningsvimpel?

Ikke seil rundt med en utslitt foreningsvimpel under salingen – husk vi representerer foreningen 🙂

Prisen er som tidligere kun kr. 150,-

Ta kontakt med Tore Bjordal på 99228407 dersom du ønsker å kjøpe ny vimpel.

Trimming av seil og rig

 

perfect-luff-tension

Er du usikker på trim av rigg og seil?

Nå har du en mulighet til å få mer fart på båten, finne rett skjøtepunkt, prøve spinnakeren?

Interessert? Ta kontakt med Tore Bjordal på tlf 99228407 eller Robert Alsaker på telefon 90849556 så finner vi en dag som passer.Seiltrim