Bli medlem!

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn. Vi vil da registrere ditt medlemskap. Du vil motta faktura for betaling og vil også bli kontaktet av den i foreningen som  best kan bidra til å hjelpe deg i gang med det du er mest interessert i.

Vi har for tiden samme pris for enkelt medlemskap og familiemedlemskap. Prisen er kr 1 000  for hovedmedlem, 300 for studentmedlem og 200 kr for hvert familiemedlem .

Hvert hjemmeboende barn under 21 år og partner til hovedmedlem kan meldes inn som familiemedlem.

Studentmedlem er et medlem under 30 år som følger undervisning på en høyskole eller universitet.

Ved ønske om familiemedlemskap: Fyll inn navn og fødselsdato på familiemedlemer i kommentarfeltet.

Innmelding

 

Verification