dugnad2016

Dugnad

Det blir dugnad torsdag 6 oktober 17.00. – 20.00 og lørdag 8 oktober 10.00. – 14.00.

Har du noe verktøy eks. brekkjern, høytrykksspyler, sag, motorsag, hammer etc.ta det med .
Arbeidsliste blir hengt opp på stasjonen.

Tradisjonen tro blir det arrangert rekefest etter dugnaden på lørdagen kl.19.00 .Påmelding til Frode Leirvåg mobil 90280563 eller mail frode.leirvag@getmail.no .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *