fi_grotfest

Grøtfest lørdag 12.12

Styret inviterer alle foreningens medlemmer til juleavslutning med grøt, gløgg og det som hører med lørdag 12. desember fra kl 1400 til 1700. Vi håper det kommer minst like mange som i fjor.

De ulike gruppene i foreningen har hver for seg en rekke arrangement gjennom året, men grøtfesten er en av relativt få felles møteplasser. Dette er en fin anledning til å få vite hva som rører seg i foreningen, til å treffe gamle kjente og hilse på nye medlemmer. Vi får en status om kjølbåt, jolle, anlegg og marked. Det er mye som skjer på alle områder, ikke bare i jollegruppen. Eksempelvis har anleggsgruppen nyheter om en nødvendig oppgradering av bryggen.

Våre ungdomsledere holder den yngre garden i aktivitet med leker og moro. Det blir servering av julegløgg, kaker, saft og selvfølgelig grøt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *