Informasjon vedrørende installasjon av nye flytebryggene

Arbeidet  med installasjon av nye flytebrygger er  tildelt Ymas as. Ymas as vil stå for leveranse av nye brygger, arbeidet med demontering av gamle brygger og installasjon av de nye bryggene. Bryggene som leveres er Etne betong brygger med total bredde på 3,40 m (inkl. fenderstokker).

 

Oppankring vil bli kombinert med tau og kjetting øverst. Dette vil gi en dybdeprofil på forankringer som ikke vil komme i konflikt med med med kjøl/ror til båtene, selv om forankring eventuelt kommer midt i båsen.

 

For å kunne utføre dette arbeidet må alle båter som ligger ved flytebryggen fjernes. Båter kan ikke legges ved Service brygge (piren) eller i bøyene, da vi må disse tilgjengelig til fortøyning av de gamle og nye bryggene.

Selve arbeidet er planlagt å ta 10 arbeidsdager, dvs at den nye bryggen er klar til å tas i bruk i løpet av uke 20.

 

Dette medfører at alle båter må være fjernet innen mandag 29. april. 2019.

Båter som event. ikke er fjernet vil bli tauet bort på eiers ansvar og kostnad på. kr. 4000,-.

 

Vi har vært i kontakt med Hervik kai og Scandic Maritim, hvor den enkelte kan legge sine båter dersom de ønsker dette.

Betaling av havneavgift/kaileie er den enkeltes medlem sitt ansvar.

 

Flytebrygge utlagt av Utvik hus Hervik:

Ny brygge som ligger inne i bukten på Hervik. Vi har fått å benytte denne bryggen: Utvik AS var usikker på dybdeforhold, så dette må dere sjekke dersom dere ønsker å benytte dere av denne bryggen.

De grunneste båtene anmodes om å benytte denne muligheten.

 

Fase I: Aktiviteter som Haugesund Seilforening er ansvarlig for før fjerning av de gamle bryggene

 

 • Frakobling av strøm og vann
 • Demontere og nummerere strømposter. (Strømposter lagres på naust)
 • Klargjøre strøm poster for montering
 • Nummerere plass nr på utriggere uten gangbane.

 

Annet dugnadsarbeid

 • Rydde naust
 • Vaske og beise benker
 • Beise terrasse
 • Høytrykkspyle kai + klor
 • Klippe og rydde busker & kratt
 • Male tak på klubbhus

 

Fase II: Montering av strøm og vann

 

 • Trekke ny strøm kabel
 • Montere og koble opp strøm poster
 • Trekke ny vannslange
 • Montere nye vannposter

 

Dato for dugnader:

 

 • Torsdag 25. April kl. 17:00 – 20:00
 • Lørdag 27. April kl. 10:00 – 14:00
 • Mandag 20. Mai kl. 17:00 – 21:00
 • Tirsdag Mai kl. 17:00 – 21:00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *