All posts by Finn Einar Sæther

Årsmøte 2023

Årsmøtet i Haugesund Seilforening arrangeres
torsdag 23 februar kl 1800, Nordsjø Kontorpark Kvaløygata 3 (bak Biltilsynet), møt i tide 😉

FORELØPIG AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle Jolle og Anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. – Ingen
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – navne-endringer
 10. Foreta følgende valg:
  1. 4 styremedlemmer
   1. Styreleder
   1. Nestleder
   1. Leder Sportseiling
   1. Leder Turseiling
  1. 2 revisorer.
  1. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Presentasjon, Regnskap; Balanse, Resultat, Sport og Anlegg

Regler og teori forklart

Torgrim Log har laget en serie PowerPoint-presentasjoner som forklarer regler og seilteori på en pedagogisk og underholdende måte.  Her er det mye nyttig for de aller fleste, uansett ferdighetsnivå.

Følg lenkene under:

 • Seilteori – her
 • Kappseilingsreglene forklart – her
 • Lagseilas, regler og dømming – her
 • Matchracing, regler og litt forklaringer – her