All posts by Odd Wichmann

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Haugesund Seilforening for 2024 avholdes
mandag 12. februar kl 1800, Nordsjø Kontorpark, Kvaløygata 3 (bak Biltilsynet), møt i tide 😉

Forslag til saker som ønskes tatt opp må sendes til styret ved Odd Wichmann på oddwic@yahoo.no innen 29. januar 2024

Saksdokumenter, regnskap og årsberetninger vil gjøres tilgjengelig på denne siden senest 05. februar 2024

FORELØPIG AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder kjølbåt, jolle og anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  1.  
 7. Fastsette medlemskontingent. 
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – navne-endringer
 10. Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer:
   1. Nestleder
   2. Økonomileder
   3. Leder Havn og Anlegg
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  • Kontrollkomite med leder og 1 medlem

Her er dokumentene til årsmøtet:

Årsmøte presentasjon

Resultat sport 2023

Resultat anlegg 2023

Resultat totalt 2023

Balanserapport

Budsjettforslag 2024

Kontrollutvalgets årsberetning

Friluftsliv for alle

Den 24.mai kl 17:00 får vi besøk av gjengen som er med i “Friluftsliv for alle” igjen.

Som vanlig blir det grilling på terrassen.

Per Sigurd og jollegruppa prøver å få noen jolleseilere på vannet for å lage litt aktivitet inne i vika.

Vi trenger store båter som tar deltagerne med en runde ut på fjorden. Alle som har vært med på dette tidligere vet hvor givende dette er, det er sjelden at en har med mer takknemmelig “mannskap”!

Jone, leder i kjølbåt, koordinerer denne aktiviteten. Ta kontakt med ham via SMS til 99330333 om du kan stille med båt, om du kan være med som mannskap, eller om du trenger mannskap. Det er definitivt en fordel å være 2 “vante” mannskaper i hver båt.