Bruk av følgebåter

Styret har vedtatt følgende regler for bruk av foreningens båter.

IMG_1975

§ 1: “Foreningens følge-/dommer-/sikkerhetsbåter skal brukes for å fremme seiling og seilsport.”

§ 2: Båtene skal kun bli ført av autoriserte personer og i henhold til norsk lov og regler.

§ 3: Reservering skal skje gjennom seilforeningens kontaktperson

§ 4: Bruker skal behandle båtene med ansvarlighet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser

§ 5: Bruk av båtene skal kun skje etter godkjenning av seilforeningens kontaktperson. Seilforeningen kan gi tillatelse til annen bruk, og vil kunne kreve betaling for dette.

§ 6: Styret vil revurdere avtalen fortløpende.

Styret

Lindøy 04. juni 2015

Kontaktperson for Ribene er

Odd Steffen Garvik mob 948 30010 (jan 22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *