Økstrafjorden

Økstrafjorden

Way Point  59°20,61’N 06°05,56’E

På nordøstsiden av Jelsafjorden finner vi en liten fjordarm som skjærer inn i landskapet. Dette er Økstrafjorden. Her finner du Berge på vestre land,  et område som er lite bebygd.

Videre på nordvestsiden av Hestholmsundet er det friområder som er en del av Vestkystparken. Det er også Bergaholmen og Skadholmen, som er den naturlige forlengelsen av dette friområdet i nord. Dette er lune og fine viker med gode ilandstigningsmuligheter. Ryfylke Friluftsråd har tilrettelagt med gangbroer, toalett og benkebord. Området har et skogkledt landskap med blankskurte svaberg ned mot sjøen. Jelsaheia og Helgafjellet er to høye fjelltopper på hver sin side.

En finner flere turstier i området.

Ryfylke har mange vakre naturhavner, og mange mener dette er en av de vakreste. Det er kort avstand til handel og drivstoff, som kan fås hos Fjordsenteret på Fureneset på den andre siden av fjorden, en snau nautisk mil unna. Her er det også gjestebrygge.

På begge sider av Bergaholmen er det satt ut bolter. La vindretningen avgjøre hvilken side du legger deg på. Bryggen på østsiden er en ilandstigningsbrygge. Sundet mellom Skadholmen og Bergaholmen er farbart for motorbåter. Seilbåter bør gå nord for staken på nordsiden av Skadholmen.

Innseilingen til holmene er stort sett uproblematisk, men det kan være en del strøm i fjorden, spesielt i Hestholmsundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *