Talgje/Helgøysund


Nord Talgje/Helgøysund

Way Point  59°13,12’N 05°50,47’E

Helgøysundet går mellom Helgøy og Talgje. Helgøysundet er en sentral havn for å fylle drivstoff og handle. Men dette er også en fin gjestehavn som er sikker i all slags vær. Marinaen her har de fleste fasiliteter. Butikken har både fiskeredskaper og diverse isenkram som kan være nyttig for en båteier. På kaianlegget finnes det en dykkerskole, hvor man kan fylle dykkerflasker. Det er benker og grill ved kaianlegget og lekeplass rett i nærheten.

Fra Helgøysund går det vei til Høgås og tursti videre til Rossmorkvågen. Dette er en tur på ca. 3 kilometer, men som kan forlenges ved å gå helt rundt Rossmorkjå.

Flere steder på øya er det forekomster av marmor i berggrunnen, også på den søndre delen av Rossmorkjå.

I 2004 ble Nord-Talgje naturreservat fredet ved kongelig resolusjon.

Alle flytebryggene er gjesteplasser og har gode dybder. Havnen er veldig populær og på fine dager blir det fort fullt her. Havnen er lun og god, og innseilingen fra både sør og nord er enkel.

Broen over Helgøysundet har en fri seilingshøyde på 14 meter.

I vest finner en Talgjeholmen hvor bukta i øst er en fin utehavn.

Talgjeholmen
Talgjeholmen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *