Toftøysundet

Toftøysund

Way Point  59°16,15’N 05°39,99’E

Toftøy ligger øst for halvøya Stong, På øya er der et  forholdsvis lett fremkommelig terreng. Bart fjell på den nordlige delen og tett skog i sør.

På østsiden av Toftøyvågen, sør på Toftøy leder en steintrapp fra bryggen opp på høyden. Herfra har du en fantastisk utsikt over Nedstrandfjorden.

I Toftøyvågen kan opp til 50 båter finne plass. Vågen ligger mellom Langholmen og Toftøy, og er god i nordavind og austavind.  Toftøysundet er utsatt for vind og strøm, men i vågen ligger du beskyttet.

En kan fortøye til den lille bryggen innerst i vågen. Her er dybden 3 meter. Langs vestsiden og innerst i vågen er det bolter å gjøre fast i. Du kan også legge deg på svai på 16 meters dybde med sandbunn midt i vågen.

For å komme inn kan du gå på begge sider av Børøya (holmen på sørsida av Toftøy), men Toftøysundet på vestsiden er nok renest. Seilbåter må være oppmerksomme på luftspennet på 16 meter inne i vågen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *