Verdigrunnlag

Helse:
I Haugesund Seilforening er idrettsglede det som oppstår når seilere har det moro og opplever mestring i et miljø som gir positiv energi.

Fellesskap:
I Haugesund Seilforening trives vi i selskap med hverandre, og vi hjelper hverandre. Et imøtekommende, engasjerende og trygt miljø legger til rette for læring og utvikling.

Glede:
Gjennom aktiv utfoldelse med seiling i trygge rammer bidrar vi til god helse for våre medlemmer.

Ærlighet:
Ærlighet gjenspeiler alt vi gjør. Det er full åpenhet og informasjonsdeling mellom medlemmer, tillitsvalgte, omgivelser og samarbeidspartnere til det beste for involvering og utvikling.