Styrereferater

Styreprotokoll i Haugesund Seilforening 18.09.2023

Styreprotokoll i Haugesund Seilforening 25.05.2023

Styreprotokoll i Haugesund Seilforening 25.04.2023

Styreprotokoll i Haugesund Seilforening 27.03.2023

Protokoll årsmøtet 2023

Styreprotokoll Haugesund Seilforening  09 06 2022
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  05 01 2022
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  02 02 2022
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 01 12 2022
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  15 09 2022

Protokoll årsmøtet 2022
Saksdokumenter 2022

Styreprotokoll Haugesund Seilforening  10 11 2021
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  14 10 2021
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  09 09 2021
Styreprotokoll Haugesund Seilforening  21 06 2021

Årsmøteprotokoll 2021
Saksdokumenter 2021

Styreprotokoll Haugesund Seilforening  04 08 2020
Generalforsamling 08 02 18
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 26 10 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 30 11 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 11 05 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 08 03 2018
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 07 03 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 06 04 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 04 01 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 05 04 2018


Styreprotokoll Haugesund Seilforening 01 02 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 04 01 2017
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 03 10 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 01 09 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 19 04 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 19 05 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 16 06 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 14 03 16
Styreprotokoll Haugesund Seilforening 10 11 16

Agenda ekstraordinært årsmøte 11 nov 14
Årsmøte_referat_2010 rev