Ny Hellesund

HAVNETIPS 4: NY-HELLESUND

På vei østover fra Tåneset mot Ny-Hellesund bør en ta turen innom

UDVÅR. Her en fin havn i bukten øst for Ramsdalsheia. Innseilingen bør gjøres med kartet i hånden, da det er flere skjær. Her inne er det 3 brygger på østsiden og ellers plass til å ligge på svai. Om sommeren er det en del folk i hyttene på vestsiden av bukten.

NY-HELLESUND-navnet  har en egen klang blant båtfolk. Her er en rekke fine havner:

Olavsundet, mellom Kapelløya og Helgøya, gir mange muligheter til å ligge til fjellet, eller på svai. En tur til Tvillingvardene på Helgøya hører med. Barna synes det er svært spennende med restene etter den tyske festningen på øya, med tunneller  og skytestillinger. Vær obs. på at båter med mast over 12 m må gå inn i Olavssundet fra sør (kraftspenn). En mindre besøkt havn er Kilen, på nordsiden av Helgøya. Innseiling fra øst, sør for st. Katholmen. Med forsiktighet kan en gå inn fra nord, vest for st. Katholmen, men da bør en gå tett i Helgøya. Her er det også brygge for motorbåter, men flere plasser å legge til med akterdregg. Herfra er det også gangsti (kjerrevei) til Tvillingvardene og Olavssundet. En lun og hyggelig havn.

Hundsøy, vest for Ny-Hellesund, er nok min drømmehavn i dette området. På selve Hundsøys østside er det  brygge,toalett og friområde, en lun plass i vestlige vinder. Personlig foretrekker jeg et smalt sund mellom 2 av holmene øst for Hundsøy.  På kartet ser det ikke bra ut, men under 12-tallet er det en liten holme med muligheter å gå innenfor  fra begge sider. Det er noe strøm i sundet, så fendere og fortøyningstau må ligge klar før en går inn. Dybden i sundet og innløpet er i ca. 2 m., så her manøvrerer en med forsiktighet med mann i baugen. Det er lite plass til å snu, så en bør bare fortsette ut på den andre siden. Der inne er det en naturlig kai i granitten og fortøyningsbolter. Plassen er liten med plass til et par båter. Jeg går bare inn her når det er tomt for båter, og da har en holmen helt for seg selv. Et eventyr av en havn. Det er kanskje ikke så dumt å rekognosere med jollen før en begir seg inn. Det er bare 2 n.m. til Høllen for å handle, noe en kan gjøre i jollen i bra vær.


Edvard Ringen jr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *