Sommerleir 2019

Sommerleir 24-28 juni hos Haugesund Seilforening

Introduksjon til seiling, sjøvettregler og mye moro på og ved sjøen.
Levering 08:00-08:30 & henting 16:00-16:30 alle dager
Pris kr 2500,- (10% søskenrabatt)
Aldersgrense 7-12år
Påmelding til siljenesheimdal@hotmail.com innen fredag 21/6
(Men vær rask – begrenset antall)

Referat Årsmøtet

Årsmøteprotokoll

Dato Tidspunkt Sted
14.02.2019 19.00 Klubbhuset HSF
Referent
Finn Sæther
Deltakere
29 stemmeberettige ihht telleliste

 

Sak Sak
1 Godkjenne de stemmeberettigede.

29 stemmeberettige ihht liste

2 Godkjenne innkallingen og saklisten.

Godkjennes

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Dirigent; Edvard Ringen

Medlemmer til å underskrive protokollen; Eirik Østbø og Irene Børgesen

4 Årsberetning

Godkjennes

5 Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

1)    Jollegruppen presenteres av Karl Gerhard ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

2)    Kjølbåtgruppen presenteres av Tore ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

3)    Anleggsgruppen presenteres av Frode ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

4)    Markedsgruppen presentertes ikke

Årsberetningene godkjennes

6 Behandle forslag og saker

a)  Oppsigelse av seilmagasinet

Det stemmes over oppsigelse av kollektivt abonnement. Alle for, ingen i mot.

b)  Oppgradering flytebrygge, presentasjon på nettet

–       Spørsmål om plassering av søyler. Søylene plasseres litt inn fra kanten slik at utriggerne lett kan justeres. Søylene plasseres lengst nord på brygga for å gi best adkomst ned leideren. 220V-kabelen monteres langs kanten på piren.

–       Spørsmål om anleggstid. Bryggene planlegges byttet andre og tredje uke etter påske. Båtene må fjernes første uke etter påske.

–       Det stemmes over hvorvidt vi skal bytte flytebryggen. Alle stemmer for, ingen i mot.

–       Det stemmes over bredden på brygga. Alle stemmer for 3m bredde, ingen stemmer i mot.

–       Det stemmes over finansieringen. Leien økes med kr 1000,- innskuddet økes med kr 3000,- (ikke for de som fikk båtplass i 2018). Alle stemmer for, ingen stemmer imot.

7 Fastsette medlemskontingent.

Ingen endringer vedtas

8 Vedta foreningens budsjett. Budsjettet godkjennes
9 Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplaner

Handlingsplanene godkjennes.

 

10 Foreta følgende valg:

a)    Styreleder stiller til gjenvalg. Velges.

b)    Leder jollegruppe. Odd-Steffen Garvik stiller til valg. Velges.

c)    Leder markedsføring stiller til gjenvalg. Velges

 

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d)    2 revisorer. Rune Lande og Runar Skarstein

e)    Valgkomite. Styret innstiller
Leder Erik Østbø Medlem Odd Wichmann Medlem Erling Iveland

Vara Irene Børgesen

Årsmøtet avsluttes.

 

Irene Børgesen                                                          Eirik Østbø

Dato/sign                                                                   Dato/sign

 

Informasjon vedrørende installasjon av nye flytebryggene

Arbeidet  med installasjon av nye flytebrygger er  tildelt Ymas as. Ymas as vil stå for leveranse av nye brygger, arbeidet med demontering av gamle brygger og installasjon av de nye bryggene. Bryggene som leveres er Etne betong brygger med total bredde på 3,40 m (inkl. fenderstokker).

 

Oppankring vil bli kombinert med tau og kjetting øverst. Dette vil gi en dybdeprofil på forankringer som ikke vil komme i konflikt med med med kjøl/ror til båtene, selv om forankring eventuelt kommer midt i båsen.

 

For å kunne utføre dette arbeidet må alle båter som ligger ved flytebryggen fjernes. Båter kan ikke legges ved Service brygge (piren) eller i bøyene, da vi må disse tilgjengelig til fortøyning av de gamle og nye bryggene.

Selve arbeidet er planlagt å ta 10 arbeidsdager, dvs at den nye bryggen er klar til å tas i bruk i løpet av uke 20.

 

Dette medfører at alle båter må være fjernet innen mandag 29. april. 2019.

Båter som event. ikke er fjernet vil bli tauet bort på eiers ansvar og kostnad på. kr. 4000,-.

 

Vi har vært i kontakt med Hervik kai og Scandic Maritim, hvor den enkelte kan legge sine båter dersom de ønsker dette.

Betaling av havneavgift/kaileie er den enkeltes medlem sitt ansvar.

 

Flytebrygge utlagt av Utvik hus Hervik:

Ny brygge som ligger inne i bukten på Hervik. Vi har fått å benytte denne bryggen: Utvik AS var usikker på dybdeforhold, så dette må dere sjekke dersom dere ønsker å benytte dere av denne bryggen.

De grunneste båtene anmodes om å benytte denne muligheten.

 

Fase I: Aktiviteter som Haugesund Seilforening er ansvarlig for før fjerning av de gamle bryggene

 

 • Frakobling av strøm og vann
 • Demontere og nummerere strømposter. (Strømposter lagres på naust)
 • Klargjøre strøm poster for montering
 • Nummerere plass nr på utriggere uten gangbane.

 

Annet dugnadsarbeid

 • Rydde naust
 • Vaske og beise benker
 • Beise terrasse
 • Høytrykkspyle kai + klor
 • Klippe og rydde busker & kratt
 • Male tak på klubbhus

 

Fase II: Montering av strøm og vann

 

 • Trekke ny strøm kabel
 • Montere og koble opp strøm poster
 • Trekke ny vannslange
 • Montere nye vannposter

 

Dato for dugnader:

 

 • Torsdag 25. April kl. 17:00 – 20:00
 • Lørdag 27. April kl. 10:00 – 14:00
 • Mandag 20. Mai kl. 17:00 – 21:00
 • Tirsdag Mai kl. 17:00 – 21:00

 

Vimpel

Vimpel

Tid for å bytte til ny foreningsvimpel?

Ikke seil rundt med en utslitt foreningsvimpel under salingen – husk vi representerer foreningen 🙂

Prisen er som tidligere kun kr. 150,-

Ta kontakt med Tore Bjordal på 99228407 dersom du ønsker å kjøpe ny vimpel.

Trimming av seil og rig

 

perfect-luff-tension

Er du usikker på trim av rigg og seil?

Nå har du en mulighet til å få mer fart på båten, finne rett skjøtepunkt, prøve spinnakeren?

Interessert? Ta kontakt med Tore Bjordal på tlf 99228407 eller Robert Alsaker på telefon 90849556 så finner vi en dag som passer.Seiltrim

Regler og teori forklart

Torgrim Log er foreningens orakel i alle seil-orienterte spørsmål. Han har laget en serie PowerPoint-presentasjoner som forklarer regler og seilteori på en utrolig pedagogisk og underholdende måte.  Her er det mye nyttig for de aller fleste, uansett ferdighetsnivå.

Følg lenkene under:

 • Seilteori – her
 • Kappseilingsreglene forklart – her
 • Lagseilas, regler og dømming – her
 • Matchracing, regler og litt forklaringer – her