Årsmøte 2024

Årsmøtet i Haugesund Seilforening for 2024 avholdes
mandag 12. februar kl 1800, Nordsjø Kontorpark, Kvaløygata 3 (bak Biltilsynet), møt i tide 😉

Forslag til saker som ønskes tatt opp må sendes til styret ved Odd Wichmann på oddwic@yahoo.no innen 29. januar 2024

Saksdokumenter, regnskap og årsberetninger vil gjøres tilgjengelig på denne siden senest 05. februar 2024

FORELØPIG AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder kjølbåt, jolle og anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  1.  
 7. Fastsette medlemskontingent. 
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – navne-endringer
 10. Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer:
   1. Nestleder
   2. Økonomileder
   3. Leder Havn og Anlegg
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  • Kontrollkomite med leder og 1 medlem

Her er dokumentene til årsmøtet:

Årsmøte presentasjon

Resultat sport 2023

Resultat anlegg 2023

Resultat totalt 2023

Balanserapport

Budsjettforslag 2024

Kontrollutvalgets årsberetning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *