Kvitsøy

Kvitsøy

Way Point  59°03,04’N 05°26,11’E

Det sies at Kvitsøy består av like mange øyer som det er dager i et år, eller bein i ei sild… Da virker det gjerne skremmende med en båttur ut til øykommunen… Med gode kart og i merket skipslede, byr det imidlertid ikke på problemer å legge turen til Kvitsøy.

Ystabøhamn ligger sør på Kvitsøy. Dette er det største tettstedet på Kvitsøy med kommuneadministrasjon, butikker, verksted, hummermuseum, kystgalleri og bibliotek.
På høyden over havnen troner fyret og like ved ligger Kvitsøy Trafikksentral. Den nære tilknytningen mellom fyret og den moderne trafikksentralen forteller om en 300 år gammel navigasjonshistorie. Nordsjøveien går opp hit.

Trafikksentralen ble satt i drift i 2003 for å bedre sikkerheten for sjøtrafikken og for å beskytte miljøet. Lostjenesten er godt representert og formidles gjennom denne sentralen.

Kvitsøy fyr ble opprettet i 1700 med vippefyr. I 1829 ble det bygget et 18 meter høyt steintårn, som lukket kullblussfyr. Sparker du i bakken rundt fyrtårnet, dukker det opp rester etter gammelt kull fra torven. Historien forteller at i sin dødsangst under en storm, avla Heinrich Petersen et løfte til Gud om å bygge en fyrstasjon på Kvitsøy dersom han overlevde uværet. Han overlevde, og holdt sitt løfte. Et besøk i fyrtårnet anbefales.

Havner og brygger:

Gamlekaien i Ydstebøhavn – Gjestebrygge i hjertet av Kvitsøy. Her finner du alle nødvendige fasiliteter innen gangavstand for et fint opphold på Kvitsøy
Gamlekaien ligger innerst i Ystabø-sundet. Kaien har eget servicebygg med dusj og toalett.
Dybdene ved kaien er meget gode, men vær oppmerksom på en grunne på 1,2 meter helt inne ved bryggen ca 12 – 15 meter fra høyre ende. En ligger trygt for alle vindretninger. Kvitsøy er lav, så sterke vinder merkes godt i havnen og kan vanskeliggjøre navigeringen.

Rossøy – Gjestebrygge over sundet for Gamlekaien

Sandrenna – Gjestebrygge i Hønsavika

Både i Naustvollvågen og i Skjeravågen er det betongkaier som benyttes av fiskebåter. Hvis gjesteplassene i Ystabøhamn er opptatt, kan du forhøre deg om kaiplass her.

Turforslag på land

På Kvitsøy er det lagt tilrette for 3 turstier;

Vest ved Fyret (Ydstebøhavn-Håland)
Steinkorset (Leiasundet)
Kyststien (Sandrenna-Naustvoll)

Kvitsøy er godt egnet for sykkelturer, ikke minst for småbarnsfamilier – små avstander, få bakker og flott natur!

Besøk fyret eller hummermuseet
Legg turen til en av de mange bunkers etter 2. verdens krig
Nyt strandlivet i Sandrenna eller på Grønningen

Innseilingen fra Krågøyosen i øst er enklest i leden der fergen går. Denne går like sør for Vardholmen lykt, og videre vestover mellom lyktene og nord for Duøya og videre sør for Vollsøy mellom stakene. Fra vest er det overettlykter som leder deg inn i sundet. Når du kommer fra sørvest, er Kvitsøy kirke over Ystabø lykt et godt holdepunkt å ha tidlig i innseilingen. Kommer du øst av Kalvholmen, går du helt inn til Ystabø lykt, før du dreier nord og inn Ystabøsundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *