Muslandsvågen

Muslandsvågen

Muslandsvågen

Godt beskyttet for alle vinder ligger Muslandsvågen mellom Nedstarand og Hervikfjorden. Her kan en ligge både i den ytre delen av vågen og innerst inne hvor det er lagt ut en flytbrygge. I ytre delen av vågen ligger en enten ved Selvikholmen på østsiden eller i Leirangsvika på vestsiden. Det er på begge plasser gode bademuligheter.

I den indre delen av vågen finner en handel og post rett opp for kaien.  En kan også fylle bensin på kanner (ikke diesel).

Det er fint å gå tur langs sjøen på vestsida av vågen. Her er der mange fine svaberg som innbyr til grilling og kveldskos på fine kvelder.  Bildet er fra innerst i vågen, her ser en den gamle kommunale rutebåtkaien til venstre og kjøpmannen med flytebrygga til høyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *