Category Archives: Felles

Årsmøte 2021

Torsdag 11/2 kl 1800 Lille Maritim – Smitteverntiltak

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle saker
 6. Behandle forslag og saker.
  • Utbedringer fastlandsbrygge
  • Vanskelig medlemssak
  • Innkomne forslag
   – Ingen
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan
  – Endringer navn
 10. Foreta følgende valg:
  1. 3 styremedlemmer
   1. Leder
   2. Leder Sport
   3. Leder Marked
  2. 2 revisorer
  3. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Se sakspresentasjonen her

Årsmøte 2020

Årsmøtet er planlagt gjennomføret torsdag 12/2-2020 kl 18:00
Innkalling kommer på epost med henvisning til denne siden

FORELØPIG AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle Jolle og Anlegg.
 6. Behandle forslag og saker.
  • Omvendt finansiering av joller
  • Justering av verdi på joller
  • Innkomne forslag:
   – Ingen
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer
 10. Foreta følgende valg:
  • 3 styremedlemmer
   1. Nestleder
   2. Leder Anleggsgruppe
   3. Leder Kjølbåt
  • 2 revisorer.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Regnskapsrapport 2019

Referat Årsmøtet

Årsmøteprotokoll

Dato Tidspunkt Sted
14.02.2019 19.00 Klubbhuset HSF
Referent
Finn Sæther
Deltakere
29 stemmeberettige ihht telleliste

 

Sak Sak
1 Godkjenne de stemmeberettigede.

29 stemmeberettige ihht liste

2 Godkjenne innkallingen og saklisten.

Godkjennes

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Dirigent; Edvard Ringen

Medlemmer til å underskrive protokollen; Eirik Østbø og Irene Børgesen

4 Årsberetning

Godkjennes

5 Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

1)    Jollegruppen presenteres av Karl Gerhard ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

2)    Kjølbåtgruppen presenteres av Tore ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

3)    Anleggsgruppen presenteres av Frode ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

4)    Markedsgruppen presentertes ikke

Årsberetningene godkjennes

6 Behandle forslag og saker

a)  Oppsigelse av seilmagasinet

Det stemmes over oppsigelse av kollektivt abonnement. Alle for, ingen i mot.

b)  Oppgradering flytebrygge, presentasjon på nettet

–       Spørsmål om plassering av søyler. Søylene plasseres litt inn fra kanten slik at utriggerne lett kan justeres. Søylene plasseres lengst nord på brygga for å gi best adkomst ned leideren. 220V-kabelen monteres langs kanten på piren.

–       Spørsmål om anleggstid. Bryggene planlegges byttet andre og tredje uke etter påske. Båtene må fjernes første uke etter påske.

–       Det stemmes over hvorvidt vi skal bytte flytebryggen. Alle stemmer for, ingen i mot.

–       Det stemmes over bredden på brygga. Alle stemmer for 3m bredde, ingen stemmer i mot.

–       Det stemmes over finansieringen. Leien økes med kr 1000,- innskuddet økes med kr 3000,- (ikke for de som fikk båtplass i 2018). Alle stemmer for, ingen stemmer imot.

7 Fastsette medlemskontingent.

Ingen endringer vedtas

8 Vedta foreningens budsjett. Budsjettet godkjennes
9 Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplaner

Handlingsplanene godkjennes.

 

10 Foreta følgende valg:

a)    Styreleder stiller til gjenvalg. Velges.

b)    Leder jollegruppe. Odd-Steffen Garvik stiller til valg. Velges.

c)    Leder markedsføring stiller til gjenvalg. Velges

 

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d)    2 revisorer. Rune Lande og Runar Skarstein

e)    Valgkomite. Styret innstiller
Leder Erik Østbø Medlem Odd Wichmann Medlem Erling Iveland

Vara Irene Børgesen

Årsmøtet avsluttes.

 

Irene Børgesen                                                          Eirik Østbø

Dato/sign                                                                   Dato/sign

 

Vimpel

Vimpel

Tid for å bytte til ny foreningsvimpel?

Ikke seil rundt med en utslitt foreningsvimpel under salingen – husk vi representerer foreningen 🙂

Prisen er som tidligere kun kr. 150,-

Ta kontakt med Tore Bjordal på 99228407 dersom du ønsker å kjøpe ny vimpel.

Trimming av seil og rig

 

perfect-luff-tension

Er du usikker på trim av rigg og seil?

Nå har du en mulighet til å få mer fart på båten, finne rett skjøtepunkt, prøve spinnakeren?

Interessert? Ta kontakt med Tore Bjordal på tlf 99228407 eller Robert Alsaker på telefon 90849556 så finner vi en dag som passer.Seiltrim

Regler og teori forklart

Torgrim Log er foreningens orakel i alle seil-orienterte spørsmål. Han har laget en serie PowerPoint-presentasjoner som forklarer regler og seilteori på en utrolig pedagogisk og underholdende måte.  Her er det mye nyttig for de aller fleste, uansett ferdighetsnivå.

Følg lenkene under:

 • Seilteori – her
 • Kappseilingsreglene forklart – her
 • Lagseilas, regler og dømming – her
 • Matchracing, regler og litt forklaringer – her