Regler for leie av Haugesund Seilforenings lokaler

Regler for leie av Haugesund Seilforenings lokaler

 1. Lokalet leies kun ut til foreningens medlemmer.
 2. Ansvarlig leier må være over 25 år og tilstede under arrangement.
 3. Leie av lokalet må avtales på forhånd med husstyret tlf: 416 98 706
 4. Pris for leie av lokalet er kr 500,- og betales inn på konto nr: 3240.06.02319 innen 14 dager.
 5. Leier skal behandle bygninger, møbler og inventar med varsomhet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser. Leier er økonomisk ansvarlig for skader utover normal bruksslitasje som påføres bygning, møbler og inventar.
 6. Leier er selv ansvarlig for tilrigging/rydding og utvask i forbindelse med arrangementer.
 7. Leier må ta hensyn til naboer (støy) jfr. Nabolovens bestemmelser
  • Musikkanlegg skal ikke brukes utendørs.
  • Etter kl 23.00 er det kun tillatt med dempet bruk av musikk.

Haugesund Seilforening  08.03.12
Husstyret

NB!
Etter utleie skal bord og stoler stå slik:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *