Regatta

Klubbregatta

Vi vil i vårsesongen 2010 også satse på klubbregatta for jolleseilerne.

Det blir arrangert regatta annen hver Onsdag (i oddetallsuker). Serien vil danne grunnlag for en sammenlagt seier for vårsesongen. For å få deltagermedalje må en delta på minst 3 regattaer. Blir der seilt 5 eller mer vil dårligste regatta strykes.

Seilingsbestemmelser
Haugesund Seilforenings Jolleserie
Våren 2010

1. REGLER
Regattaserien vil være underlagt reglene slik de er definert i ”Kappseilingsreglene for 2009 –
2012”

2. RETT TIL Å DELTA
Regattaserien er åpen for medlemmer i Haugesund seilforening. Det seiles i Optimist og Zoom8.

3. BESKJEDER TIL DELTAKERE
Beskjeder vil bli gitt muntlig til deltakerne.

4. TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE
Varselsignal for første start vil bli gitt ca kl.18.30 på onsdagene i oddetallsuker fom 14/4 tom 09/6.
En av fem seilaser i serien kan strykes.

5. KLASSEFLAGG
Optimist startes med klasseflagg F .  Zoom8 startes med klasseflagg G .

6. BANEOMRÅDE
Det seiles ved Hellevik, like utenfor for Haugesund seilforening på Fosen.

7. LØPET
Det seiles pølsebane med 2 kryss og 2 lens. Start- og mållinje er mellom utlagte bøyer.
Toppmerket skal rundes babord.  Bunnmerket er mellom start-/målbøyene som gate.

8. STARTEN
Seilasene startes ved å bruke Regel 26. Alle signaler vil være hornsignal eller megafon.

9. PÅMELDING
Påmelding skjer ved fremmøte i startområdet senest ved startsignal for seilasen.  Det er ingen
startavgift.

10. ANSVAR FOR BÅTENE OG UTSTYRET
Seilerne er ansvarlig for å klargjøre og ferdiggjøre båtene før og etter regatta.

11. SIKKERHET
Alle skal ha flytevest/redningsvest på seg under seilasen.  En båt/RIB/gummibåt i tillegg til
eventuell startbåt skal alltid ligge på vannet under seilas.

12. POENGBEREGNING
Dette er en serieseilas. Det arrangeres en seilas hver onsdag i oddetall uker, totalt 5 seilaser. De
4 beste resultatene er tellende etter lavpoengsystemet.

13. PROTESTBEHANDLING
Protester må meddeles målbåten umiddelbart etter målgang.  Protester behandles like etter at
man er kommet i land på løpsdagen.

14. PREMIERING
Alle som har en tellende seilas eller mer blir premiert.

15. ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Regel 4, Avgjørelse om å kappseile.
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person
eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *